21 i 22 de Març, Preselecció Campionat de Barcelona Cadet